Ние преместихме креслата си около камината, запалихме по една цигара и приятелят ни, англо-японец по произход, подхвана своя разказ. – Оттук до Жълто море е доста далеч и много е възможно никой от вас да не е чувал за ялбота „Матилда“ и какво се е случило на борда му сContinue Reading

Суровата романтика на морските приключения в разказите е представена заедно със задълбочени разсъждения върху проблемите на човешкото битие, на фона на което художествените герои нито за миг не губят смелост и присъствие на духа. Величието на природата, силата на човешкия дух, любовта към живота и непосредствената им искреност превръщат произведениятаContinue Reading

Нови Книги от Издателство Паритет Автор: Джек Лондон Принуден от рано да се труди, за да се издържа, Джек Лондон дълго се лута между много професии и преминава през различни житейски изпитания, докато едни ден не осъзнава, че трябва да поеме към Аляска, завладян от „златната треска“, както много другиContinue Reading

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КЛОНДАЙК. Разкази

Нови Книги от Издателство Паритет Автор: Джек Лондон Принуден от рано да се труди, за да се издържа, Джек Лондон дълго се лута между много професии и преминава през различни житейски изпитания, докато едни ден не осъзнава, че трябва да поеме към Аляска, завладян от „златната треска“, както много другиContinue Reading