Ние преместихме креслата си около камината, запалихме по една цигара и приятелят ни, англо-японец по произход, подхвана своя разказ. – Оттук до Жълто море е доста далеч и много е възможно никой от вас да не е чувал за ялбота „Матилда“ и какво се е случило на борда му сContinue Reading