Путин и неговото обкръжение

Тази книга разказва за „политическия елит“ в Русия, за хората в обкръжението на Владимир Путин, които ръководят съдбата на цялата страна: приятели, олигарси, управители на държавни монополи, чиновници и министри.
Путин винаги разчита на приятелите си – те са изключително важни за кариерата и живота му. До него неотменно са Сечин, Медведев, Сергей Иванов, Патрушев и редица други. Хора на различна възраст, които принадлежат към различни групи и имат различни взаимоотношения, но това са хората, на които той истински вярва и се доверява. Обединява ги тяхната преданост към вожда.